Εργαστήριο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων

Ψηφιακές εκτυπώσεις φωτογραφιών & έργων τέχνης
Κορνίζες, επικολλήσεις. Προετοιμασία εκθέσεων.

Fine art print shop

Digital fine art printing.
Custom frames,mounting, lamination, retouching.
Photography exhibition preparation.

T. 6931 45 75 01

fineartprint.gr@gmail.com

instagram_logo

Χαλκοκονδύλη 9, 10677 Αθήνα