Κάδρα με βάθος

Κάδρα με βάθος ή κάδρα κουτί. Ένας αποστάτης τοποθετείται ανάμεσα στο τζάμι και το έργο. Έτσι δίνεται η εντύπωση του βάθους.